Groep 1-2A de Vlinders

Welkom in groep 1-2:

En dan ben je 4 jaar geworden! Op naar groep 1-2 van de El Boukhari!  
In onze kleutergroepen zitten kinderen van 4 tot 6 jaar. Al spelend leren we veel van elkaar.  

Wat doen we allemaal in groep 1-2:

Wij werken met thema’s die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kleuters. Bijvoorbeeld het thema winter. De kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, werklessen en bewegingslessen worden dan afgestemd op het thema. Daarvoor gebruiken wij als leidraad de methode: Kleuterplein.  

Wij werken aan de verschillende gebieden in de ontwikkeling van de kinderen. Zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- rekenontwikkeling, motoriek maar ook aan de werkhouding, zelfstandigheid en betrokkenheid. De leerlingen leren te plannen en samen te werken door middel van het planbord.  

Tot slot geven wij de kinderen een beredeneerd aanbod zodat ze een goede basis hebben om door te kunnen stromen naar groep 3.  

Bijzondere activiteiten in groep 1-2:

Iedere nieuwe leerling mag 5 x kennismaken met de leerkracht(en) en kinderen in de groep. Zo wordt het starten veel fijner.

We hebben 2 x per week godsdienstles van meester Jaouad, onze godsdienstleerkracht. 

Het aanleren van Nederlands verdient op onze school speciale aandacht. In de methode Kleuterplein wordt aandacht besteed aan taal, maar tijdens speciale NT2-lessen komen de onderdelen extra aan bod.  

Om de klank-teken koppeling bij kinderen te verbeteren zetten wij de methode Spreekbeeld in.  

Halverwege groep 2 starten we met BOUW. Een methode om te starten met het leesproces. Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT