Groep 1-2C de Bijtjes

Wanneer u kleuter voor het eerst start op een school of nieuw op onze school komt. Hebben de ouders vaak veel vragen. Hieronder kunt u informatie vinden over de les methodes die wij in de klas en op school gebruiken.

Methode: (kleuterplein) Kleuterplein behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming. Kleuteronderwijs is speels, maar niet vrijblijvend. Daarom hebben alle domeinen in Kleuterplein een volwaardige leerlijn en een duidelijk les doel per activiteit. De leerlijnen hebben een heldere opbouw: eerst herhaling, daarna uitbreiding. Zo kunnen kleuters zich stap voor stap ontwikkelen. Kleuters blijven kleuters. Ze willen spelen en dingen ontdekken. Kleuterplein geeft ze daar alle ruimte voor, met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel. Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs.Alle kinderen krijgen dezelfde activiteiten aangeboden, maar de doelen staan per niveau vermeld.

Methode: (Logo3000) Wat is BAK?:BAK staat voor Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters. De Gemeente Amsterdam heeft deze lijst laten ontwikkelen door het instituut ITTA van de Universiteit van Amsterdam. De BAK bevat de 3000 belangrijke woorden die kinderen moeten kennen als ze naar groep 3 gaan: woordenlijst 1, die kinderen leren in groep 1 en woordenlijst 2 voor groep 2. Als ze de BAK kennen, hebben ze een belangrijke basis waarop ze verder kunnen bouwen. De BAK lijsten staan in het onderwijs bekend als ‘de placemats’. De kinderen kunnen niet werken met deze placemats, daarom zal de leerkracht met de woorden in de weer moeten gaan. LOGO3000 is het ideale hulpmiddel daarvoor.

Logo 3000: makkelijk en plezierig: Door de BAK weten de leerkrachten precies welke woorden belangrijk zijn voor kinderen. Maar er was grote behoefte aan materiaal. LOGO 3000 heeft alle 3000 woorden kant en klaar uitgewerkt zodat de leerkrachten een minimale voorbereidings- tijd hebben. Wij hebben alle uitgewerkte voorbeelden en plaatjes in handen. Zo kunnen we onze aandacht richten op een goed functioneel taalaanbod, waarbij de woorden glashelder en spelenderwijs aan de orde komen.

Methode: (Doos vol gevoelens) De doos vol gevoelens is ontworpen om de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en is opgebouwd rond de vier basisgevoelens: blij, bang, boos en verdrietig. Op een speelse manier leren kinderen gevoelens herkennen, erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de basisgevoelens geeft jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk emotioneel level. Op IBS El Boukhari is er doorgaande lijn voor de sociale emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Methode: (Wegwijs) Wegwijs is een complete en compacte verkeersmethode voor groep 1 t/m 8. Alle jaargroepen werken met dezelfde thema’s. Elke groep op eigen niveau. Met duidelijke praatplaten behandelen we de verkeersregels. Ook horen er werkbladen erbij.

Methode: (Pennenstreken) Bij ons op school werken we in alle groepen met dezelfde schrijfmethode, namelijk Pennenstreken. Deze populaire methode leert kinderen op hun eigen niveau leesbaar en vlot schrijven. Van een speels kleuterpakket in groep 1 en 2 naar intensieve, uitgebreide en leerzame programma's in de volgende jaargroepen. De methode sluit aan bij het onderwijs van nu.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT