Groep 3 

De leerkracht van groep 3 is juf Sanne.

Op El Boukhari proberen wij de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen. Toch betekent groep 3 voor de meeste kinderen een grote verandering. De kinderen krijgen een eigen tafel, stoel, potlood, kleurdoos, schriften en boeken. In groep 3 praten wij alleen Nederlands. De leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. De voorbereidingen hiervoor zijn veelal in groep 1 en 2 gedaan. Daarnaast krijgen zij wereldoriëntatie, spelling, NT2, Avi-lezen, handvaardigheid, tekenen en gym. Ook gaan zij buiten spelen, werken met ontwikkelingsmaterialen en zingen en krijgen zij verkeer, taalondersteuning en godsdienst (twee keer per week een half uur). Voor lezen gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen. Voor rekenen hebben we de methode Alles Telt.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT