Groep 3A

En dan zit je nu in groep 3 en moet je leren lezen en schrijven… spannend!

In groep 3 wordt er gewerkt met de methode ‘Veilig leren lezen’. In deze methode komen alle aspecten van de taal/leesontwikkeling aan bod met extra aandacht voor het visualiseren. Zo wordt er de methode ‘Spreekbeeld’ ingezet om met gebaren, de klanken beter te kunnen onthouden. Ook wordt er tijdens de spellinglessen gebruik gemaakt van hakstroken, waarmee het hakken en plakken visueel wordt gemaakt. Voor het schrijven wordt de methode ‘Pennenstreken’ ingezet. De kinderen leren het eerste halfjaar losse schrijfletters schrijven en gaan het tweede halfjaar over op het verbonden schrift.

De nieuwe rekenmethode dit wij in groep 3 gebruiken heet ‘Getal en Ruimte Junior’, dit is een gedifferentieerde methode de mooi aansluit bij de verschillende niveaus in de klas. Het bewegend leren staat centraal in groep 3. De kinderen leren spelenderwijs lezen, spellen en rekenen. Elke week vindt er op maandag een taalcircuit en op donderdag een rekencircuit plaats.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT