Groep 4

In groep 4 leren kinderen via de methode Getal en Ruimte Junior getalstructuur tot en met 1000, optellen en aftrekken tot en met 100, tafels van vermenigvuldiging tot en met 10. De kinderen leren over maten zoals meter, decimeter en inhoudsmaten zoals liter, deciliter en centiliter. De groep leert klokkijken op de analoge- en digitale klok met kwartieren. Er wordt aandacht besteed aan rekenen met centen. Ruimtelijke figuren en aanzichten komen aan bod. De leerlingen leren tabellen, pictogrammen en staafdiagrammen lezen en gebruiken. Het lesaanbod wordt digitaal op het digibord ondersteund.

Voor taal maken we gebruik van de methode Taalverhaal (NU). Ieder hoofdstuk begint met een verhaal waarbij woorden aangeboden worden. Deze woorden worden als huiswerk aangeboden en worden wekelijks getoetst. Dit ter verbetering van de woordenschat. In de methode komt ieder hoofdstuk spreken/ luisteren; leesbegrip; woord- en zinsbouw; stellen aan de orde. Daarbij wordt veel geoefend met zelfstandig naamwoorden, verkleinwoorden, lidwoorden, samenstellingen, enkelvoud en meervoud.

Spelling wordt ook geoefend met de methode Taalverhaal(NU).Deze methode heeft posters die de spellingsregels verduidelijken en deze komen zichtbaar in de klas te hangen. Ieder woordpakket wordt afgesloten met een dictee. Het lesaanbod wordt hierbij digitaal op het digibord ondersteund.

Groep 4 kinderen leren in dit jaar de hoofdletters schrijven met de methode Pennenstreken. De kinderen krijgen digitaal te zien hoe de letters worden geschreven. Zij oefenen het in het schrijf- en oefenboek. Hiervan hebben we een A en B deel.

Technisch lezen wordt aangeboden met de methode Estafette waarbij een tekst via voor/ koor en doorlezen geoefend wordt. Hierbij wordt de tekst ook weer ondersteund door oefeningen op het digibord. Iedere les behandelt een moeilijkheid van een woordtype. Als afsluiting van iedere 2e  les wordt met de Estafetteloper (zandloper van een minuut) het tempolezen geoefend.

Begrijpend lezen oefenen we via de lessen van Nieuwsbegrip.

Al het bovenstaande kunnen kinderen thuis digitaal oefenen via MOO

Voor de sociale/ emotionele lessen gebruiken we de methode Zippy, We werken met PBS en hebben Rots en Watertraining.

Verkeerslessen maken we in de methode Wegwijs. Met wereldoriëntatie gebruiken we De zaken 3-4. Wekelijks is er tijd voor expressie. Iedere maandag gaan de jongens en meisjes gescheiden naar zwemles. Op woensdag heeft de groep gym.

Hebben de leerlingen alle leerstof doorgewerkt en gaat het lezen zo goed dat zij grote stukken tekst goed kunnen lezen en begrijpen dan wordt het leuk in groep 5 waar zij aan de slag kunnen met aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT