Groep 5

De leerkracht van groep 5 is juf Leonie.

De kinderen werken in groep 5 deels zelfstandig en deels onder begeleiding van de leerkracht. Wat in groep 5 belangrijk is, is dat zij zelf hun problemen oplossen. Natuurlijk is de leerkracht daarbij op de achtergrond aanwezig om zo nodig hulp te bieden. In groep 5 werken kinderen aan rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, topografie, schrijven, expressie en bewegingsonderwijs. Ook doet groep 5 elke week Nieuwsbegrip. Eén keer in de week gaan de kinderen samen met groep 4 schoolzwemmen. De jongens en de meisjes zwemmen apart.

De wereldoriëntatie richt zich vooral op de belevingswereld van het kind. De kinderen krijgen hier veel ruimte om eigen ervaringen te vertellen. Bij de taal wordt verwacht, dat de kinderen goede korte Nederlandse zinnen kunnen produceren, zowel mondeling als schriftelijk. Vanuit de zinnen kunnen de kinderen werken naar een stukje tekst.Bij elk nieuw thema krijgen de kinderen eerst les in het leren van nieuwe woorden. Deze worden meegegeven als huiswerk. De taaloefeningen zijn hierdoor beter te maken. Ook begrijpen de kinderen hierdoor de leesteksten beter. Bij het rekenen wordt verwacht dat kinderen kunnen rekenen met getallen tot 1000. Hieronder vallen het hoofdrekenen, cijferen en andere rekenonderdelen. Verder wordt er ruim aandacht besteed aan klokkijken, geldrekenen, meten en meetkunde.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT