Hulpoudergroep Amanah 

IBS El Boukhari beschikt over een zeer betrokken en actieve hulpoudergroep. De doelstelling van de hulpoudergroep is het hebben van een goed contact tussen kinderen, ouders, verzorgers, leerkrachten, medezeggenschapsraad (MR) en het schoolbestuur. Ze zetten zich in voor de groei en bloei van de school. 

Samenstelling

De hulpoudergroep bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen op El Boukhari. Tijdens het schooljaar 2023 - 2024 hebben de volgende leden zitting in de hulpoudergroep:

  • Meryem Avci/Noel Ahabbad/Narjesse El Aboussi/ Fatima Talib/Naima Zarradouni

Activiteiten

De hulpoudergroep is betrokken bij de organisatie van de viering van de islamitische feesten, de afscheidsavond van groep 8, Pannekoekendag, schoolreisjes van alle groepen, iftar tijdens Radaman etc. De hulpoudergroep komt maandelijks bij elkaar. Ook wordt er 1 keer in de maand een koffieochtend voor ouders/verzorgers door de hulpoudergroep georganiseerd. 

Commissies

Uit de hulpoudergroep komen een aantal commissies voort. Alle commissies bestaan uit enkele ouders en één of meer leerkrachten. Heb je als ouder/verzorger interesse om deel te nemen aan één van deze commissies, dan kun je een e-mail naar de hulpoudergroep sturen (zie onder)

De volgende commissies zijn momenteel actief: Islamitische feesten, schoolfotograaf, sportdag/Koningsspelen, sponsorloop, schoolreis, afscheid groep 8, school versieren, koffie ochtend,  luizenpluizen, overspringfeest.

Koffieochtend

Een keer per maand organiseren de hulpoudergroep een koffieochtend voor alle ouders. Er wordt aandacht besteed aan verschillende thema's. Denk aan: opvoeding, social media etc.

Contact

De hulpoudergroep van El Boukhari kan via email bereikt worden: ouderraad.elboukhari@simonscholen.nl. Natuurlijk kan ook altijd één van de leden van de hulpoudergroep op school worden aangesproken. Nieuwe leden worden aan het begin van het schooljaar gekozen tijdens een koffieochtend.