Identiteit

IBS El Boukhari is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag. Dat wil zeggen dat binnen de school de Koran (het Woord van Allah) en de Soenna (de levenswijze van de profeet Mohammed, vrede zij met hem) een belangrijke plaats innemen. 

Godsdienstonderwijs

Alle groepen hebben wekelijks een uur (de onderbouw) of anderhalf uur (de bovenbouw) godsdienstles, verdeeld over twee dagen. Bij de kleuters gaat het om de basis van het geloof leren. De kinderen leren op speelse wijze over verschillende onderwerpen. Denk aan: de vijf zuilen van de islam, de woedoe en het gebed en leren hun eerste Soera. Vanaf groep 4 krijgen de lessen meer diepgang. Ook beginnen de kinderen dan met het leren van Alif-ba, het Arabische alfabet, om zo later uit de Koran te kunnen lezen. Het gaat hierbij niet alleen om het kunnen lezen, maar vooral ook om het begrijpen van de betekenis van de Soera's. Ook leren de kinderen over andere wereldreligies. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen, op een Islamitisch verantwoorde manier, ook puberteitslessen. Deze lessen worden gescheiden gegeven. 

Alle lessen worden gegeven vanuit de godsdienstmethode “Worden wie je bent”;

  • Groep 1& 2: Islam leren met plezier
  • Groep 3: Óp pad met de profeten
  • Groep 4: Ik ben een moslim
  • Groep 5: Het kompas van mijn leven
  • Groep 6: Op pad met de profeet Mohammed
  • Groep 7: Op zoek naar jezelf
  • Groep 8: Bewust op reis

Islamitische feestdagen en herdenkingen

Het Ramadanfeest (Eid-al-Fitr) en het Offerfeest (Eid-ul-Adha) worden vanzelfsprekend groots gevierd op school. Naast dat de leerlingen tijdens het feest altijd een dag vrij zijn, is er ook altijd een dag feest op school zelf, vol met spelletjes, optredens en gezellig samen eten. Ook besteden we aandacht aan Lailatoel Qadr, Asjoera en Miraadj'. Er wordt aandacht besteed aan het feit dat het islamitisch jaar een ander jaartal heeft dan in de Gregoriaanse kalender.

Verder…

Naast de specifieke godsdienstlessen en vieringen, is de identiteit op school overal terug te vinden. Denk aan;

  • De school heeft een eigen gebedsruimte waar de leerlingen van groep 6 t/m 8 het middaggebed verrichten.
  • De leerlingen beginnen elke dag met een soera.
  • De schoolkalender is aangepast aan het Islamitische karakter van de school, zo zijn de leerlingen op vrijdagmiddag vrij in plaats van woensdagmiddag (zodat ze de mogelijkheid hebben naar het vrijdaggebed in de moskee te gaan).

Naast dit alles is het een feit dat wij in een multiculturele samenleving leven. Wij willen onze leerlingen laten opgroeien tot moslims die op een goede manier aan deze samenleving kunnen bijdragen. Bij ons op school werken er mensen met verschillende nationaliteit. Hier is bewust voor gekozen, zodat er beter samengewerkt kan worden aan een sterke basis voor een gezonde integratie.