Aanmelden

Schoolkeuze

De juiste school kiezen is niet eenvoudig. Zeker als het uw eerste kind betreft is het een hele stap! Door onze schoolgids te lezen leert u onze school al een beetje kennen. We hopen u hiermee een duidelijk beeld te geven van onze school. Ook kunt u onze PR-film op onze website bekijken of onze Facebook-pagina bezoeken. Maar u kunt ons nog veel beter leren kennen als u onze school bezoekt. 

U kunt daarvoor een afspraak maken met onze directeur (Maloes Muller: m.muller@simonscholen.nl). Zij voert met u een gesprek en voorziet u dan van alle informatie, beantwoord al uw vragen en geeft een rondleiding door de school, zodat u goed de sfeer kunt proeven. 

Aanmelding

1. Stuur een mailtje of bel met de school.
2. De school neemt contact met u op voor een rondleiding en vraagt om meer informatie over uw kind,  bijvoorbeeld of hij/zij een peuterspeelzaal bezoekt.
3. Mocht u na de rondleiding beslissen dat u uw kind op school wil inschrijven, dan kunt u een afspraak maken om bij de administratie (Derya Capan) het inschrijfformulier in te vullen.

Wij willen dat uw kind direct lekker in zijn of haar vel zit. Daarom bepalen we van ieder kind de beginsituatie. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:
- een rapport van de vorige school;
- eventuele onderzoeksverslagen en dossiers;
- een onderwijskundig rapport van de vorige school.

Let op! Op dit moment (schooljaar 2022-2023) kunnen wij helaas geen leerlingen meer aannemen, omdat we vol zitten. Er is tevens wel een wachtlijst waar uw kind op geplaatst kan worden. 

Kennismaken

Als uw kind vier jaar is geworden, wordt het toegelaten tot groep 1. Daarvoor mag hij/zij al een aantal keren komen wennen om kennis te maken. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een wenmoment. vier weken voor de zomervakantie kunnen kleuters niet komen om te wennen omdat de zomervakantie dan al vlakbij is. Dat vinden we geen geschikt moment om uw kind te laten wennen en alle nieuwe indrukken te ondergaan. Indien uw kind vóór 1 oktober 4 jaar wordt, volgt het in principe twee cursusjaren kleuteronderwijs.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT