Aanmelden

Schoolkeuze

De juiste school kiezen is niet eenvoudig. Zeker als het uw eerste kind betreft is het een hele stap! Door onze schoolgids te lezen leert u onze school al een beetje kennen. We hopen u hiermee een duidelijk beeld te geven van onze school. Ook kunt u onze PR-film op onze website bekijken of onze Facebook-pagina bezoeken. Maar u kunt ons nog veel beter leren kennen als u onze school bezoekt. U kunt daarvoor een afspraak maken. Degene die het gesprek met u voert zal u dan verder informeren, uw vragen beantwoorden en u rondleiden door de school, zodat u deze in vol bedrijf kunt zien.

Aanmelding

U meldt uw kind eerst aan door het invullen van een aanmeldformulier, vervolgens krijgt u een inschrijfformulier. Nadat u het inschrijfformulier hebt ingevuld en aan ons hebt geretourneerd volgt er een intakegesprek. Na dat gesprek krijgt u te horen of uw kind op onze school wordt ingeschreven. Kinderen die van andere scholen komen worden bij aanname altijd getoetst om een beginniveau vast te stellen. Dit heeft te maken met:
- eventuele zorgproblematiek die nader onderzoek behoeft;
- de groepsgrootte;
- het belang van het kind in relatie tot overplaatsing.

Wij willen dat uw kind direct lekker in zijn of haar vel zit. Daarom bepalen we van ieder kind de beginsituatie. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:
- een rapport van de vorige school;
- eventuele onderzoeksverslagen en dossiers;
- een onderwijskundig rapport van de vorige school.

Kennismaken

Als uw kind vier jaar is geworden, wordt het toegelaten tot groep 1. Daarvoor mag hij/zij al een aantal keren komen kijken om kennis te maken. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een wenmoment. In juni kunnen kleuters niet komen om te wennen omdat de zomervakantie dan al vlakbij is. Dat vinden we geen geschikt moment om uw kind te laten wennen en alle nieuwe indrukken te ondergaan. Indien uw kind vóór 1 oktober 4 jaar wordt, volgt het in principe twee cursusjaren kleuteronderwijs.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT