Rots en Water training

Vorig schooljaar (20-21) zijn wij gestart met Rots en Water trainingen. Dit was ontzettend goed bevallen, bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. Daarom hebben we besloten om de trainingen dit schooljaar (21-22) voor alle groepen in te zetten.

Algemeen
Het Rots en Water programma leert kinderen voor zichzelf op te komen. Er zijn meer manieren dan schoppen of schelden. Ook leren kinderen stevig te staan en hun grenzen aan te geven. Ze leren dat weglopen niet altijd laf is, als je het op de goede manier doet. Kinderen leren de focus op het juiste punt te leggen, waardoor ze sterker overkomen. Door het ontwikkelen van deze vaardigheden zal ook het zelfvertrouwen enorm toenemen. Hierdoor worden kinderen weerbaarder door Rots en Water.

Doelstelling
Het Rots en Water programma richt zich op bewustwording en ontwikkeling van eigen kracht. Daarnaast ontwikkelen kinderen het vermogen en de mogelijkheden om met andere mensen samen te spelen, werken en leven. Dit alles in onze veranderende multiculturele samenleving.

Anti-pest programma
Het Rots en Water programma werkt actief aan het stoppen van pestgedrag. Dit doen we door positief fysiek contact. Kinderen leren dat ze elkaar nodig hebben om te kunnen groeien. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren om in te grijpen als er gepest wordt. Pesters leren om hun emoties en onzekerheden beter te reguleren.

Aanpak
We oefenen met vaardigheden en werken tijdens de training steeds met andere partners. We wisselen dit af met reflectiemomenten. Kinderen leren dan hun gevoelens en gedachten te verwoorden en uit te wisselen. Kinderen ontwikkelen hierdoor meer zelfkennis en leren elkaar beter kennen en begrijpen. Daardoor ontstaat er een plezierige en veilige leeromgeving.

Psycho-fysieke aanpak
Kinderen leren vooral door te doen. Bovendien beschikken kinderen over een enorme dosis energie die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. Jongens hebben, gemiddeld genomen, meer moeite met het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties. Onze psycho-fysieke aanpak zorgt ervoor dat jongens leren om hun energie te beheersen. Daarnaast leren ze, door de kringgesprekken, meer verbaal gerichte communicatiemogelijkheden aan. Meisjes ervaren dat ook zij veel kracht en energie hebben en dat ze die kunnen en mogen gebruiken in stressvolle of bedreigende situaties. Daarom groeit de weerbaarheid door Rots en Water enorm.

Wetenschappelijk onderzoek
Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het Rots en Water programma positieve veranderingen in sociale veiligheid, competentiebeleving en depressieve gevoelens oplevert. Deze positieve veranderingen zijn in de meeste gevallen groter dan 10 kansrijke programma’s tegen pesten.

Deze trainingen worden gegeven door Rick en Simone van sterkrw.
www.sterkrw.nl