Samenwerking

Als basisschool werken wij samen met diverse instanties in en rondom Leerdam. Dit zijn onder meer:

 • Jeugdzorg - Sociaal Team Leerdam (voorheen maatschappelijk werk) voor hulp en ondersteuning bij opvoeding
 • Samenwerkingsverband Driegang voor passend onderwijs voor elke leerling 
 • PABO/HBO opleiding Orthopedagogiek of pedagogiek stagiaires voor kortere of langere tijd
 • MBO opleiding Onderwijsassistent, Zorg en Welzijn, en Administratie stagiaires voor kortere of langere tijd
 • SKCN voor buitenschoolse opvang
 • SamenDoen Leerdam (combinatiefunctionarissen, sportcoach en cultuurcoach) voor activiteiten op sport- en cultuurgebied, georganiseerd vanuit de gemeente
 • Schoolarts vanuit Rivas voor een controle in groep 2 en groep 7
 • Logopedie vanuit de gemeente Leerdam voor een logopedische screening in groep 2
 • Bibliotheek Leerdam voor lesactiviteiten op school en in de bibliotheek voor alle groepen
 • Bureau Halt voor gastlessen met voorlichting in de bovenbouw
 • Maatzorg de Linge voor zorg op maat