Samenwerking

Als basisschool werken wij samen met diverse instanties in en rondom Leerdam. Dit zijn onder meer:

  • Jeugdzorg - Sociaal Team Leerdam (voorheen maatschappelijk werk) voor hulp en ondersteuning bij opvoeding
  • Samenwerkingsverband Driegang voor passend onderwijs voor elke leerling 
  • PABO/HBO opleiding Orthopedagogiek of pedagogiek stagiaires voor kortere of langere tijd
  • MBO opleiding Onderwijsassistent, Zorg en Welzijn, en Administratie stagiaires voor kortere of langere tijd
  • SKCN voor buitenschoolse opvang
  • SamenDoen Leerdam (combinatiefunctionarissen, sportcoach en cultuurcoach) voor activiteiten op sport- en cultuurgebied, georganiseerd vanuit de gemeente
  • Schoolarts vanuit Rivas voor een controle in groep 2 en groep 7
  • Logopedie vanuit de gemeente Leerdam voor een logopedische screening in groep 2
  • Bibliotheek Leerdam voor lesactiviteiten op school en in de bibliotheek voor alle groepen
  • Bureau Halt voor gastlessen met voorlichting in de bovenbouw

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl