Ouderraad (OR)

IBS El Boukhari beschikt over een zeer betrokken en actieve ouderraad. De doelstelling van de ouderraad is het hebben van een goed contact tussen kinderen, ouders, leerkrachten, medezeggenschapsraad (MR) en het schoolbestuur. Ze zetten zich in voor de groei en bloei van de school. 
 

Samenstelling

De ouderraad bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen op El Boukhari. Tijdens het schooljaar 2020 - 2021 hebben de volgende leden zitting in de ouderraad:
Songul Akbulut, Kader Al, Ramesh Askar, Imane Boutzakht, Zeynep Canli, Hafida el Karicha,  Hatice Kaya (voorzitter), Meike Tunc (administratieve ondersteuning).

Activiteiten

De ouderraad zorgt voor het innen van de niet verplichte schoolgelden. Van deze gelden worden onder meer de vieringen van het Ramadanfeest en Offerfeest op school betaald, maar ook de schoolreisjes van de kinderen. De ouderraad beheert deze gelden. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van de viering van de islamitische feesten, de afscheidsavond van groep 8, Pannekoekendag, schoolreisjes van alle groepen, iftar tijdens Radaman, goede doelen-markt, etc. Ook is de ouderraad verantwoordelijk voor het overblijven op El Boukhari. De ouderraad komt maandelijks bij elkaar. Ook wordt er elke twee maanden een koffie-uurtje voor ouders door de ouderraad georganiseerd. 
 

Commissies

Uit de ouderraad komen een aantal commissies voort. Alle commissies bestaan uit enkele ouders en één of meer leerkrachten. Heb je als ouder interesse om deel te nemen aan één van deze commissies, dan kun je een e-mail naar de ouderraad sturen (zie onder), je komt dan op de kandidatenlijst. Wanneer er plek vrij komt, wordt een kandidaat van de lijst gekozen. De beslissing wie er in een commissie plaatsneemt ligt bij de ouderraad, omdat de eindverantwoordelijkheid van de commissies ook bij de ouderraad ligt. 
De volgende commissies zijn momenteel actief:
feestcommisie: organisatie van de islamitische feesten zoals Ramadanfeest en Offerfeest
reiscommissie: organisatie van de schoolreisjes
overblijfcommissie: organisatie van het overblijven

Contact

De ouderraad van El Boukhari kan via email bereikt worden: ORelboukhari@gmail.com . Natuurlijk kan ook altijd één van de leden van de ouderraad op school worden aangesproken. Nieuwe leden worden aan het begin van het schooljaar gekozen tijdens het koffie-uurtje.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT