Het team

Schooljaar 2018 - 2019

Groep 1: Andrea van Vlaanderen
Groep 2: Sanne van Driel
Groep 3: Yvonne Snepvangers
Groep 4: Ria Mourik
Groep 5: Leonie Lagerweij
Groep 6: Ben Hes
Groep 7: Claudia van Boxtel-van de Rijt
Groep 8: Ron Treep

Locatiedirecteur: Allison de Rooij-Prince
Clusterdirecteur: Yucel Aydemir
Intern begeleider: Ellen Buis-van Lit
Godsdienstleerkracht: Abida Samir (tijdelijk: Elif Uslu)
Onderwijsassistent: Elif Uslu
Administratie: Derya Capan
Concierge (vrijwillig): Radouan Faik
Vertrouwenspersoon: Yvonne Snepvangers

Omdat de school een Erkend Leerbedrijf is, zijn er gedurende het hele schooljaar diverse stagiaires voor kortere of langere tijd aanwezig. De ouders worden in de nieuwsbrief van hun aanwezigheid op de hoogte gesteld.

Het is natuurlijk toegestaan om voor aanvang van de lessen even snel iets aan de leerkracht van uw kind mede te delen, maar liever hebben wij dat u een afspraak maakt met de leerkracht. Dit voorkomt dat de les van uw kind te laat begint.


De directeur en intern begeleider zijn niet altijd op school aanwezig omdat ze ook buiten El Boukhari en binnen de Stichting SIMON scholen verplichtingen hebben. Het beste is om een afspraak te maken, zodat u niet voor niets naar school komt.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl