PBS

Met trots willen wij met u delen dat onze school in december '21 is gestart met PBS. PBS staat voor Positive Behavior Support. Het is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het is een beproefd systeem dat op veel scholen in verschillende landen goede resultaten haalt. 

De afgelopen periode heeft het team verschillende trainingen gevolgd om ervoor te zorgen dat wij als één geheel PBS kunnen gaan inzetten in de school en het team allemaal dezelfde taal spreekt. Zo hebben wij nieuwe technieken aangeleerd om onze kinderen positief te benaderen en een veilig klasklimaat te creëren. Daarnaast hebben wij de drie kernwaarden van El Boukhari opgesteld. Deze kernwaarden vormen de basis van onze school en het gedrag dat wij verwachten van elkaar. Deze drie kernwaarden zijn: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.  

Hiervoor zullen we hulpmiddelen gaan inzetten om positief gedrag bij de kinderen te stimuleren. Zo hebben wij schoolbrede gedragsverwachtingen opgesteld, die vanaf de kleuters tot aan groep acht hetzelfde zullen zijn. Deze gedragsverwachtingen hebben onze drie kernwaarden (respect, veiligheid en verantwoordelijkheid) in de basis en zijn gekoppeld aan onze identiteit.

Deze gedragsverwachtingen zijn verwerkt tot mooie posters die door de gehele school opgehangen zullen worden, om de leerlingen te kunnen laten herinneren aan de positieve verwachtingen wanneer deze even vergeten worden.  

Om ervoor te zorgen dat deze gedragsverwachtingen daadwerkelijk nageleefd zullen worden, zal ook een beloningssysteem ingezet gaan worden. Elke klas zal een doel opstellen, die behaald kan worden door ‘’gouden munten’’ te sparen. Dit doel kan uiteenlopen van "Een film kijken met popcorn" tot "een half uur extra buiten spelen." De kinderen en de leerkracht zullen samen beslissen wat het doel zal worden en bepalen hoeveel ‘’gouden munten’’ hiervoor gespaard moeten worden. De kinderen kunnen deze ‘’gouden munten’’ sparen door de gedragsverwachtingen na te leven, waarbij alle medewerkers op El Boukhari ‘’gouden munten’’ kunnen uitdelen wanneer leerlingen dit doen. Dit is een grote kracht van PBS. Het systeem is niet klasgericht, maar de gehele school helpt mee om de leerlingen te stimuleren positief gedrag te laten zien.  De ‘’gouden munten’’ die de kinderen verdiend hebben worden in een muntenbuis opgespaard. Op deze manier is het ook inzichtelijk voor de kinderen hoeveel ‘’gouden munten’’ ze nog moeten verdienen voordat ze hun beloning krijgen.

We zijn ontzettend trots op de inzet van het team om PBS op deze manier te kunnen implementeren op onze school! En we hebben er heel veel zin in om er samen met de kinderen een nog fijnere en veiligere school van te maken, met respect en verantwoordelijkheid voor onszelf en elkaar! 

Team El Boukhari