Schooltijden

Om 8.25 uur gaat de eerste bel, om 08.30 uur gaat de tweede bel. Op dat moment beginnen de lessen en moeten de ouders het gebouw hebben verlaten. De buitendeuren worden dan ook afgesloten. Kinderen die te laat komen moeten via de hoofdingang naar binnen. Daar is ook een deurbel indien de deur op slot is. Dit herhaalt zich om 12.55 uur en 13.00 uur. Breng uw kind op tijd naar school, zodat het geen lestijd mist! De kinderen zijn op vrijdagmiddag vrij van school. De kleuters (groep 1 en 2) zijn om de week de hele vrijdag vrij.

Schooltijden

Maandag: 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag: 8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 15.00 uur
Woensdag: 
8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 15.00 uur
Donderdag: 
8.30 - 12.00 uur / 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur / 's middags vrij

Vervoer leerlingen van buiten Leerdam

Wij hebben veel leerlingen van buiten Leerdam (Gorinchem, Culemborg, Vianen). Vanuit Gorinchem is door ouders een stichting opgericht voor vervoer. De ouders vanuit Vianen en Culemborg vervoeren op dit moment zelf hun kinderen van en naar school. Voor leerlingvervoer kunt u bij uw gemeente een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. De school is niet betrokken bij en/of verantwoordelijk voor het vervoer!Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT