Overblijven

Op El Boukhari blijft het grootste deel van de leerlingen tussen de middag (tussen 12.00 en 13.00 uur) over op school. Alle kinderen die van buiten Leerdam komen eten op school en ook een aantal leerlingen uit Leerdam zelf blijven over (vast of incidenteel). De leerlingen eten in hun eigen klas onder toezicht van hun eigen leerkracht en een overblijfouder. Er zijn elke dag van de week (behalve vrijdag) vier overblijfouders aanwezig om toezicht te houden. In totaal maakt dit 16 overblijfouders die zich hier vrijwillig voor inzetten.

Kosten

Kinderen van buiten Leerdam blijven gratis over. Kinderen uit Leerdam en directe omgeving betalen voor het overblijven. Er kan hierbij gekozen worden voor een jaarkaart (120 euro), maandkaart (20 euro) of voor een strippenkaart (bij incidenteel overblijven, 20 euro voor 10 keer overblijven). Deze zijn te koop bij de administratie.

Overblijfregels schooljaar 2019 – 2020

Algemeen
- De overblijfouder is uiterlijk om 12.00 uur (als de bel gaat) aanwezig bij de overblijfruimte.
- Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is de overblijfouder in eerste instantie verantwoordelijk voor de kinderen (ongeacht of de leerkracht in de klas is of niet).
- De groepsleerkracht komt direct na de eerste bel (12.55 uur) naar de klas.
- De overblijfouder gaat pas weg als alle kinderen uit de overblijfruimte/weer binnen zijn.

Eerste half uur overblijven
- De kinderen eten hun brood op in de overblijfruimte onder toezicht van de overblijfouder.
- Wie klaar is met eten, ruimt zijn eigen spullen op en maakt zijn eigen tafel schoon.
- Kinderen die tijdens het eten niet luisteren, worden twee keer gewaarschuwd. Bij de derde keer mogen ze niet naar buiten en helpen ze eerst de overblijfouder met opruimen en schoonmaken tot alles netjes is.
- De overblijfouder houdt toezicht op het opruimen/schoonmaken en helpt eventueel (midden- en bovenbouw maken zoveel mogelijk alles zelf schoon).
- De overblijfouder van de bovenbouw gaat uiterlijk om 12.15 uur naar buiten, vanaf dat moment kunnen kinderen die klaar zijn met eten naar buiten. Om 12.30 uur is iedereen, ook alle overblijfouders, buiten.

Tweede half uur overblijven
- Als het niet regent, wordt er van 12.30 tot 12.55 uur buiten gespeeld.
- Speelgoed uit de klas en/of gymzaal mag niet mee naar buiten.
- Alle kinderen moeten naar buiten, kinderen mogen niet naar binnen zonder toestemming.
- Er wordt door de overblijfouders toezicht gehouden.
- Om 12.55 uur, na de eerste bel, gaan de kinderen onder toezicht van de overblijfouders weer naar hun eigen klas, waar de groepsleerkracht aanwezig is.

Extra afspraken
- Bij ernstige incidenten of misdragingen wordt de groepsleerkracht en de ouders door de overblijfcommissie ingelicht.
- Wanneer het regent, kunnen de kinderen niet buiten spelen. De overblijfouders zorgen in dat geval dat de kinderen van de onder- en middenbouw een filmpje kunnen kijken of spelletje kunnen doen. De kinderen van de bovenbouw blijven met regen in hun eigen klas en werken voor zichzelf.

Overblijfcommissie

Het overblijven wordt georganiseerd en geregeld door de overblijfcommissie (onderdeel van de ouderraad). 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT